نتایج نظرسنجی: کدام زبان برتر است؟

کاربرانی که برای 'ایتالیایی' رای داده اند.