نتایج نظرسنجی: کدام زبان برتر است؟

کاربرانی که برای 'روسی' رای داده اند.