نتایج نظرسنجی: میتینگ میاید؟(اگه واقعا میاید تاریخی که میتونید بیاید رو پست بذارید)