1. اگر سمپادی هستید برای دسترسی کامل به مطالب و امکانات سایت عضو شوید :
  ثبت نام عضویت

آشنایی با دروس داروسازی در نیم سال های مختلف

شروع موضوع توسط esfrwms ‏22 نوامبر 2014 در انجمن رشته‌های علوم پزشکی

 1. esfrwms

  esfrwms لنگر انداخته
  عضو کادر مدیریت مدیر کل

  ارسال ها:
  3,024
  امتیازات:
  +19,364 / -255
  نام مرکز سمپاد:
  فرزانگان
  شهر:
  رشت
  سال فارغ التحصیلی:
  92
  دانشگاه:
  NSU
  رشته دانشگاه:
  General medicine
  اول یه چیز کلی بگم بعد تک تک راجب درسا میگم

  تعداد كل واحدهاي درسي: 209 واحد

  دروس عمومي: 22 واحد

  دروس علوم پايه: 58 واحد

  دروس اختصاصي: 103 واحد

  واحدهاي كارآموزي: 6 واحد

  واحدهاي كارآموزي در عرصه: 12 واحد

  واحدهاي پايان نامه: 8 واحد
   
  • لایک لایک x 8
 2. esfrwms

  esfrwms لنگر انداخته
  عضو کادر مدیریت مدیر کل

  ارسال ها:
  3,024
  امتیازات:
  +19,364 / -255
  نام مرکز سمپاد:
  فرزانگان
  شهر:
  رشت
  سال فارغ التحصیلی:
  92
  دانشگاه:
  NSU
  رشته دانشگاه:
  General medicine
  دروس اختصاصی نیم سال اول

  دروس اختصاصی نیم سال اول

  نام درس: رياضيات
  نوع واحد: نظري
  پيش نياز: -
  اهداف كلي:
  آشنائي با مفاهيم اوليه رياضيات
  آشنائي با اصول روابط و قضاياي رياضيات
  ايجاد توان علمي در تحليل مسائل اقتصادي مديريت و حسابداري و بازرگاني
  شرح درس:
  استفاده از روش‌هاي مختلف ساخت‌دار و تأثير عوامل مختلف بر آن نيازمند پيش‌آگهي و اطلاعات كافي از مباحث رياضيات دارد در اين درس نحوه بكارگيري معادلات رياضي و فرضيه‌هاي آن‌كه ارتباط مستقيم با داروسازي دارد آموزش داده مي‌شود.
  Learning outcomes
  بايد مفاهيم اوليه مجموعه‌ها رو بدونید
  بايد انواع توابع رو بدونید
  بايد تعريف و خواص حد رو بدونید
  بايد مشتق و ديفرانسيل را تعريف نمايد
  بايد كاربرد مشتق و ديفرانسيل رو بدونید
  بايد تابع اوليه و انتگرال رو بدونید
  محتوا:
  1) مجموعه‌ها: مفاهيم اوليه اصول و عمليات اصلي روي مجموعه‌ها مجموع‌هاي عددي.
  2) دستگاههاي مختصات: دكارتي و قطبي.
  3) روابط توابع: رابطه انواع رابطه‌ها توابع تركيباتي توابع انواع توابع خط تابع معكوس توابع اصلي نمودار توابع.
  4) مباحث حاشيه: قدر مطلق جزء صحيح آناليز تركيبي (تبديل ترتيب و تركيب) بسط دو جمله‌اي نيوتن فرمول رشد دنباله‌ها و انواع خواص آنها.
  5) حد و پيوستگي: تعريف و خواص حد توابع حد در بي‌نهايت كوچكها تقويم قوس عددe پيوستگي.
  6) مشتق و ديفرانسيل: تعريف مشتق و ديفرانسيل تعبير هندسي جبر و مشتق مثلثات متوالي فرمول‌هاي مشتق‌گيري روش‌هاي محاسبه ديفرانسيل.
  7) كاربرد مشتق و ديفرانسيل: روند صعودي و نزولي تابع ماكزيمم و مينيمم توابع خط مماس و قائم بسط توابع - صورتهاي مبهم و رفع ابهام.
  8) تابع اوليه و انتگرال: عمل عكس مشتق گيري انتگرالهاي ساده از توابع اصلي محاسبه سطح و حجم.
  منابع: حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي ترجمه دكتر عالم زاده و دكتر هاشمي و دكتر بهزاد آخرين چاپ.
  نحوه ارزشيابي:
  ارزشيابي تشريحي 70 %
  نتايج كار گروهي 30 %

  نام درس: شيمي عمومي نظري
  تعداد واحد: 4 واحد
  نوع واحد: نظري
  پيش نياز -
  اهداف كلي درس:
  - آشنا نمودن با اصول و مفاهيم شيمي و محاسبات
  - آشنائي با ساختمان اتم و قوانين مربوطه، اتصال‌هاي شيميايي و مولكولي
  - آشنايي با انواع تعادلات شيميائي، كينتيك و انواع واكنش‌هاي شيميائي، ترموديناميك.
  شرح درس:
  در اين درس كلياتي از خواص مواد شامل مايعات گازها و فلزات و همچنين قوانين حاكم بر اين دسته از اشكال مواد توضيح داده مي‌شود و به عنوان اطلاعات پايه در داروسازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
  :Learning Outcomes
  1) بايد مفاهيم و محاسبات شيمي رو بدونید و بيان كنید
  2) از مفاهيم در درك پديده‌هاي شيمي استفاده كنید
  3) بايد بتونید مسائل نظري و عملي شيمي را حل و تفسير كنید
  4) بايد انواع اتصالات شيميايي و بين مولكولي رو بدونید
  5) بايد قوانين محلول‌ها رو بدونید
  6) بايد انواع تعادلات شيميائي، كينتيك شيميائي، درجات واكنش‌ها و سرعت واكنش‌هاي شيميائي رو بدونید .
  محتوا:
  1) اصول اوليه اندازه گيري در شيمي (حجم، دانسيته)
  2) اتصال ها شيميايي و اربيتاليهاي مولكولي
  3) كمپلكسها
  4) گازها
  5) مايعات
  6) جامدات
  7) محلول ها و قوانين مربوطه
  8) هالوژن‌ها
  9) ازت و تركيبات
  10) تركيبات گوگرد
  11) فلزات گروههاي يك تا پنج و خصوصيات مهم آنها
  12) تعادل شيميائي
  - روش نوشتن تعادل شيميائي
  - اثر عوامل مختلف بر تعادل
  - محاسبه ثابت تعادل
  تعادل در محيط ناهمگن
  13) كينتيك شيميائي
  - سرعت واكنش
  - تئوري برخورد
  - اثر عوامل مختلف بر سرعت واكنش
  - درجه واكنش
  - معادلات سرعت واكنش‌هاي درجه اول و دوم
  14) اسيدها و بازها، نمك‌ها، هيدروليز تامپون و انحلال
  15) ترموديناميك
  16) الكتروشيمي
  منابع:
  1) Mortimer, C.E Last edition
  2) Atkins. P.W. General chemistry. Last edition
  3) شيمي مورتيمر چاپ نشر دانشگاهي
  شيوه ارزيابي:
  سؤال تشريحي: 30 %
  سؤال تستي 50 %
  پرسش كلاسي 10 %
  ارائه سمينار 10 %

  نام درس: شيمي عمومي عملي
  تعداد واحد: 2 واحد
  نوع واحد: عملي
  پيش نياز: -
  هدف كلي درس:
  كسب مهارت‌هاي لازم جهت استفاده از وسائل آزمايشگاهي و تشخيص اجسام با استفاده از خصوصيات فيزيكي.
  تشخيص و طبقه بندي تركيبات كاتيوني و انجام انواع واكنش‌هاي مختلف اكسيداسيون و احياء.
  شرح درس:
  روش‌هاي مختلف تعيين خصوصيات فيزيكي اجسام و همچنين روش‌هاي مختلف تهيه كمپلكس از تركيبات مختلف و انجام برخي از واكنش‌هاي اكسيداسيون و احياء به طور عملي آموزش داده مي‌شود.
  :Learning Outcomes
  1) بايد انواع وسائل مورد استفاده در آزمايشگاه شيمي عمومي را بشناسید.
  2) بايد روش‌هاي تعيين دانسيته، نقطه ذوب، نقطه جوش رو بدونید .
  3) بايد روش‌هاي تهيه كمپلكس را بشناسید.
  4) بايد با استفاده از واكنش‌هاي تجزيه‌اي مواد را تشخيص دهید.
  5) بايد طبقه بندي كاتيون‌ها و روش‌هاي تشخيص رو بدونید .
  6) بايد واكنش‌هاي مختلف اكسيداسيون و احياء رو بدونید .
  محتوا:
  1) آشنائي با وسائل آزمايشگاهي
  2) تشخيص اجسام
  - با استفاده از حلاليت
  - دانسيته
  - نقطه جوش
  3) تعيين ثابت گازها
  4) روش‌هاي خالص كردن آبها
  5) تهيه كمپلكس‌ها
  6) تهيه گازهاي مختلف هالوژن
  7) تشخيص و طبقه بندي كاتيون‌ها
  8) تشخيص آنيون‌ها
  9) پيدا كردن مناسب ترين حلال
  10) ذوب قليائي
  11) واكنش‌هاي اكسيداسيون و احياء
  12) تعيين ثابت تعادل يك واكنش
  منابع:
  1) Mortimer, C.E Last edition
  2) Atkins. P.W. General chemistry
  3) شيمي مورتيمر چاپ نشر دانشگاهي
  شيوه ارزيابي:
  ارائه فعاليت هاي آزمايشگاهي و نتايج 80 %
  ارائه گزارش كار 20 %

  عنوان درس: بيولوژي مولكولي و ژنتيك
  تعداد واحد: 2 واحد
  نوع واحد: نظري
  پيش نياز: -
  اهداف:
  1) آشنايي با اصول و كاربردهاي ساختمان و فيزيولوژي سلول در بيولوژي مولكولي (آشنايي با سلولهاي ابتدايي و پيشرفته).
  2) آشنايي با اصول و مباني ژنتيك
  3) آشنايي با ايمونولوژي مولكولي
  4) آشنايي با اصول بنيادي تكنولوژي DNA
  شرح درس:
  با عنايت به پيشرفت علم داروسازي در سطح مولكولي و همچنين اساس قرار گرفتن علم ژنتيك در ساخت داروها، اين درس اطلاعات موردنياز و پايه را در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد.
  :Learning Outcomes
  1) بايستي كاربرد چرخه‌هاي مختلف متابوليسمي در سلول رو بدونید.
  2) بايستي كاربري ارگانل‌هاي مختلف سلولي در ژنتيك رو بدونید.
  3) بايستي ساختمان ژن رو بدونید .
  4) بايد مفاهيم موتاسيون ژنها رو بدونید .
  5) بايد نحوه كنترل فعاليت ژنها رو بدونید .
  محتوا:
  - تاريخچه بيولوژي مولكولي و ژنتيك
  - ارزش و اهميت علم ژنتيك
  - آشنايي با اصول و مباني ژنتيك
  - مروري بر اسيدهاي نوكلئيك و ساختمان ژن
  - مروري بر همانندسازي در DNA
  - مروري بر نسخه برداري در DNA
  - فرآيند ترجمه در سنتز پروتئين
  - نحوه كنترل فعاليت ژنها
  - ايمنولوژي ملكولي و اساس ژنتيكي آنتي‌بادي‌ها
  - ساختمان و انواع آنتي‌بادي‌ها
  - بريدن و وصل نمودن ژنها
  - انواع موتاسيون
  (روشهاي ايجاد موتانت)
  - آشنائي با تراتوژنها، كارسينوژنها و موتاژنها
  - اساس ملكولي سرطان‌ها
  مراحل مختلف سرطان‌ها
  جنبه‌هاي ژنتيكي سرطان‌ها
  مكانيسم‌هاي - ژنتيك سرطان‌ها
  منابع:
  1) Walker, J.M. and Gingold, E.B: Molecular Biology and Biotechnology. Royal Society of Chemistry, London (1993).
  2) حقيقي و ب: بيولوژي مولكولي «مهندسي ژنتيك» انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان (1374).
  3) صالحي، ر: مباحثي از بيولوژي سلولي و ملكولي انتشارات ماني، اصفهان (1374).
  4) نوري دلويي، م. ر: خسروي نيا، س. ساماني، ا. ع. و مجيدفر، ف: آموزش بيوتكنولوژي انتشارات مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي، تهران (1373).
  نحوه ارزيابي:
  سئوال تستي 30 %
  سئوال تشريحي 40 %
  ترجمه مقاله و كتاب 10 %
  نتايج كار گروهي 20 %
   
  • لایک لایک x 6
 3. happiestchemist

  happiestchemist ملکه ی شیشه ای

  ارسال ها:
  2,984
  امتیازات:
  +9,565 / -307
  نام مرکز سمپاد:
  فرزانگان
  شهر:
  4d
  دانشگاه:
  تهران
  رشته دانشگاه:
  داروسازی
  پاسخ : آشنایی با دروس داروسازی در نیم سال های مختلف

  دروس در دانشکده های مختلف فکر میکنم تا 10 درصد میتونن تفاوت داشته باشن، از جهت زمان بندی هم همین طور، مثلا یک درس رو دانشکده ما ترم 1 اراءه میداد دانشکده داروی شهر دیگه ترم 3. ولی کلیات مشابهی دارند.
  ولی انقدر دقیق نمیشه گفت چه درسی، چه ترمی..
  از جهت محتوا هم دانشکده های مختلف حای سرفصل های تدریس شده متفاوت هست. این مورد رو وقتی پر رنگ تر میبینیم که با دوستانمون در دو دانشکده دیگه صحبت میکنیم راجع به درس ها، و میگن اصلا چنین عنوانی رو در اون درس بهشون درس ندادن ولی واقعا حوصله شما در نوشتن این تاپیک شایسته تقدیره..
   
  • لایک لایک x 3
 4. hamed.yas

  hamed.yas کاربر فوق حرفه ای

  ارسال ها:
  675
  امتیازات:
  +6,940 / -149
  نام مرکز سمپاد:
  هاشمی نژاد1
  شهر:
  مشد
  سال فارغ التحصیلی:
  1300
  پاسخ : آشنایی با دروس داروسازی در نیم سال های مختلف

  اینکه همش شیمیه!! :eek: :eek:
  عصن عایا چیزی راجع به ساختار و عملکرد بدن میخونین؟؟ :-/ :-/
  یا شیمی یا بیو :| :|
   
  • لایک لایک x 3
 5. امین

  امین کاربر فوق حرفه ای

  ارسال ها:
  1,256
  امتیازات:
  +12,307 / -397
  نام مرکز سمپاد:
  شهیدبهشتی
  شهر:
  آمل
  پاسخ : آشنایی با دروس داروسازی در نیم سال های مختلف

  چهار چیز:

  1- من شدیدا با بیومولی مشکل دارم :)) چون من از اول هم کلا زیست شناسی دبیرستان رو نخونده بودم[nb]ریاضی بودم :-" [/nb] برا همین استاد که میاد توضیح میده خوب متوجه نمیشم. بعضی جاهارو که "اصلا" متوجه نمیشم! :)) راه حل فوری ای وجود داره که بشه از این درس نمره ی "قابل قبول" گرفت؟

  2- کتابی که استاد برا ریاضی معرفی کرده، همین کتابی هست که نوشتین منتها وجود نداره تو شهر که بخریم! :D برا همین جزوه میگه از روش. میگه فقط تهران دارن اونم بعضی جاهای خاص.[nb]ریاضی رو اگه کامل نگیرم خرم :-" [/nb]

  3- در کل ما ترم یک 20 واحد داریم که 6 تاش شیمی عمومیه، 3 تاش ریاضی و 2 تاش بیولوژی.

  4- تستی امتحان میگیرن؟! من نپرسیدم تا حالا که چطور میگیرن!
   
  • لایک لایک x 3
 6. happiestchemist

  happiestchemist ملکه ی شیشه ای

  ارسال ها:
  2,984
  امتیازات:
  +9,565 / -307
  نام مرکز سمپاد:
  فرزانگان
  شهر:
  4d
  دانشگاه:
  تهران
  رشته دانشگاه:
  داروسازی
  پاسخ : آشنایی با دروس داروسازی در نیم سال های مختلف

  هر دانشکده و هر درس و هر استاد امتحانش فرق داره!
  ما اساتید دانشکده خودمون اکثرا امتحانا تشریحیه..قبل علوم پایه که با اساتید پزشکی کلاس داشتیم، اونا تست بود.
  این که چی بخونی ، جزوه و کتاب از کجا بیاری رو فقط فقط از سال بالاییات بپرس اونا بهترین منبع هستن برات.
  بیو مولکولی هم باز نمیدونم استاد شما اصلا چی درس داده. ما جزوه خوندیم
   
  • لایک لایک x 2
 7. esfrwms

  esfrwms لنگر انداخته
  عضو کادر مدیریت مدیر کل

  ارسال ها:
  3,024
  امتیازات:
  +19,364 / -255
  نام مرکز سمپاد:
  فرزانگان
  شهر:
  رشت
  سال فارغ التحصیلی:
  92
  دانشگاه:
  NSU
  رشته دانشگاه:
  General medicine
  پاسخ : آشنایی با دروس داروسازی در نیم سال های مختلف


  نام درس: فيزيك در داروسازي نظري


  تعداد واحد : ۲واحد

  نوع واحد: نظري

  پيش نياز: -

  هدف كلي درس:

  آشنائي با كاربرد علمي فيزيك در داروسازي و نحوه كار دستگاههاي مختلف پرتوساز و ارتباط آن با علوم داروئي.

  شرح درس:

  باتوجه به دخالت مستقيم قوانين فيزيك در داروسازي و ساخت داروها، آموزش اين قوانين مستقيماً در افزايش سطح آگاهي دانش آموختگان دخالت دارد.
  :Learning Outcomes

  بايد كليات فيزيك نور روبدونید.

  بايد انواع پرتوهاي يون‌ساز شامل اشعه راديواكتيو، ضايعات بيولوژيكي پرتوهاي يون‌ساز و نحوه حفاظت در برابر پرتوهاي يون‌ساز رو بدونید.

  بايد اصول فيزيكي روش‌هاي تصويربرداري پزشكي رو بدونید.


  محتوا:

  -I فيزيك نور: ( )

  الف) امواج الكترومغناطيسي و پلاريزاسيون نور

  نظريه الكترومغناطيسي نور - نظريه جديد نور

  قطبش Polarization

  پلاريزاسيون به وسيله انعكاس و شكست دوگانه

  منشور Nicol و قوانين بروسترو مالوس

  پلارونيدها

  تيغه نيم موج در پلاريزاسيون

  قوانين Biot در پلاريمتري

  ب) نورشناسي موجي

  تداخل - آزمايش يانگ همدوسي - تداخل با لايه‌هاي نازك شفاف - تداخل سنج - مايكلسن - پراش بوسيله تك شكافي - روزنه گرد - دو شكافي - چند شكافي‌ها - توريها يا پراش.

  ج) ليزر

  مقدمه‌اي بر ليزر

  توليد ليزر

  كاربردهاي ليزر در علوم پزشكي

  -II نور و فيزيك نوين: ( )

  الف) خاصيت ذره‌اي نور

  قانون تابش پلانك

  پديده فوتو الكتريك

  نظريه فوتون انيشتن

  پديده كامپتون

  بيناب‌هاي خطي

  مدلهاي اتمي

  اتم هيدروژن بوهر

  ب) امواج و ذره‌ها

  امواج مادي

  ساختمان اتمي و امواج ايستاده

  -III مايعات: ( )

  كشش سطحي

  اثر نيروهاي چسبندگي

  جريان شاره

  قانون برنول

  قانون توريچلي

  ويسكوزيته (چسبناكي)

  عدد رينولدز

  معادله پوآزوي

  -IV پرتوهاي يونساز: (1)

  الف) اشعه :X (X-Ray)

  انواع پرتوهاي يونيزان و مقايسه آنها با يكديگر

  واحدهاي مورد نياز در فيزيك تشعشع و راديولوژي

  توليد اشعه X

  طيف اشعه X

  قانون عكس مجذور فاصله

  جذب اشعه X و ضريب كاهش خطي (r)

  لايه نيم جذب (HVL) و TVL

  رابطه بين ضريب كاهش (r) خطي و لايه نيم جذب (HVL)

  استفاده از اشعه X در تعيين خصوصيات ساختماني اجسام آلي (X-ray Crystallography)

  ب) راديو اكتيو (Radioactivity)

  نيمه عمر

  ثابت تبديل يا ثابت تجزيه ( )

  رابطه نيمه عمر و ثابت تبديل

  نيمه عمر فيزيكي بيولوژيكي و مؤثر

  اكتيويته (Activity) (A)

  عمر متوسط (Mean Life)

  مجموعه اشعه تابش شده (Total Emitted Radiation)

  رابطه بين پروتونها و نوترونها در هسته‌هاي اتمي

  پرتوهاي راديو اكتيو

  تجزيه آلفا

  تجزيه بتا و نوترينو

  تجزيه بتا منفي


  تجزيه بتا مثبت

  جذب الكترون

  تبديل داخلي

  الكترونهاي اوژه

  انتقالهاي هسته‌اي

  شكست هسته‌اي

  جوش يا ادغام هسته‌اي

  كاربرد راديوايزوتوپ‌ها

  روش رديابي

  استفاده از راديوايزوتوپ‌ها بعنوان منبع توليد پرتوهاي يونساز در راديولوژي و راديوتراپي انتقال خطي انرژي (LET)

  ج) ضايعات بيولوژيكي پرتوهاي يونساز (راديوبيولوژي)

  تعريف و دامنه علم راديوبيولوژي

  سلول و انواع آن

  جذب اشعه

  تأثيرات تشعشع بر روي سلول و بافت

  انواع تغييرات بيولوژيكي بعد از برخورد و جذب اشعه با سلول

  د) حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز

  مقدمه و تعريف

  سازمانها

  خطرات در برابر منافع

  سه اصل اساسي در حفاظت

  كميتها و واحدها در حفاظت

  حداكثر دز مجاز (MPD)

  اشعه X و بارداري

  -V كليات اصول فيزيكي روشهاي تصويربرداري پزشكي: ( )

  راديوگرافي X و CT

  پزشكي هسته‌اي PET و SPECT

  MRI

  صوت و استفاده از آن در پزشكي و داروسازي (Ultrasound)

  EEG & ECG & EMG


  منابع:

  فيزيك پزشكي آخرين چاپ

  شيوه ارزيابي دانشجو در حيطه‌هاي مختلف:

  ارزشيابي پايان ترم تستي و تشريحي

  گزارش و ارائه سمينار
   
  • لایک لایک x 3
 8. امین

  امین کاربر فوق حرفه ای

  ارسال ها:
  1,256
  امتیازات:
  +12,307 / -397
  نام مرکز سمپاد:
  شهیدبهشتی
  شهر:
  آمل
  پاسخ : آشنایی با دروس داروسازی در نیم سال های مختلف

  جدی ما تو فیزیک با این مطالب مواجه میشیم؟ من همش ذهنم درگیر فیزیک مکانیک بود که! :D با این اوصاف، فک کنم فیزیک درس نسبتا سختی باشه. به نظرم کاربرد فیزیک از ریاضی‌ای که دارن بهمون تدریس میکنن، بیشتره!
   
  • لایک لایک x 1
 9. happiestchemist

  happiestchemist ملکه ی شیشه ای

  ارسال ها:
  2,984
  امتیازات:
  +9,565 / -307
  نام مرکز سمپاد:
  فرزانگان
  شهر:
  4d
  دانشگاه:
  تهران
  رشته دانشگاه:
  داروسازی
  پاسخ : آشنایی با دروس داروسازی در نیم سال های مختلف

  فیزیک در داروسازی زیاد به کار ما نمیاد، یه سری کلیات هست که بیشتر مربوط به پزشکی هاست تا ما،
  دو درس فیزیکال فارماسی1 و فیزیکال فارماسی2 هست که اونا مربوط به داروسازیه، واقعا درس خوب و جالب و مفید و ،،،اصن یه وعضی،،
  بعد ریاضیاتی که به دردتون میخوره رو در قالب دو درس امار زیستی و بیوفارماسی، دوباره میخونین.
   
  • لایک لایک x 3
 10. Anne.76

  Anne.76 کاربر جدید

  ارسال ها:
  2
  امتیازات:
  +0 / -0
  نام مرکز سمپاد:
  سمپاد
  شهر:
  قم
  سال فارغ التحصیلی:
  92
  سلام
  کتاب های تو زمینه
  شیمی، بیوشیمی، فیزیک و بیوفیزیک و بافت شناسی میشه بهم معرفی کنین؟
  رشته ام ریاضی بوده و میخوام پزشکی بخونم