نتایج نظرسنجی: روند کار خبرگزاری سمپادیا را چگونه ارزیابی می کنید؟

کاربرانی که برای 'ضعیف است، نیاز به تغییرات اساسی دارد (پیشنهاد خود را در همین تاپیک می گویم)' رای داده اند.