نتایج نظرسنجی: روند کار خبرگزاری سمپادیا را چگونه ارزیابی می کنید؟

کاربرانی که برای 'خوب است، نیاز به تغییرات اندک دارد (پیشنهاد خود را در همین تاپیک می گویم)' رای داده اند.