کدام عامل دست دارد؟

یاهو برخی ایمیل را به عنوان هرزنامه یا اسپم میشناسه. این کار توسط سیستم اتوماتیک انجام میشه که براساس پارامترهای خاصی کار میکنه. اما امکان این رو هم به شما میده که ایمیل هایی که ناخواسته هستند و جنبه های تبلیغاتی و بی محتوا دارند

بیشتر بخوانید