یک روانی در دیروقت

به نظر شما اگر از رابطه ی زیر استفاده کنم، معلم حسابانمان شاکی می شود ؟

اصولاً یک سری از روابط خیلی باحال هستن.
مثلا اینکه (Cos (pi/7 عددی گنگ است !
(توضیح: الان ساعت دیر وقت است و فردا هم بنده باید بروم

بیشتر بخوانید