واقعیت افزوده در یک لنز چشمی – پروژه ای با مدیریت یک سمپادی

چشم انسان، عضو حسی نیرومندی است. چشم‌ها می‌توانند میلیون‌ها رنگ را ببینند، خودشان را با تغییر میزان نور مطابقت دهند و اطلاعات را با سرعتی بیشتر از یک اتصال اینترنتی سریع، به مغز انتقال دهند.
اما آیا زمان آن نرسیده است که حس بینایی

بیشتر بخوانید