بار دیگر شهری که دوست می داشتم …

باز تهران …
باز شهر بزرگ …
شهر کیف ها و منوچهری …
شهر لامپ ها و لاله زار …
شهر موبایل و علاءدین …
شهر کامپیوتر و پایتخت …
شهر کت شلوار و لشگر …
شهر طلا و کریمخان  …
شهر لباس و پلاسکو

بیشتر بخوانید
عشق (With SMS Attached)

امروز معلم ادبیات می گفت: “عشق همان اشک فارسی است که عربها از پارسیان قرض گرفتند..”
یعنی عشق و اشک یکی اند؟
کدام یک بهتره؟ “اشک عشق آلود” یا “عشق اشک آلود”؟
پیوست:
“نمی دونم ما آدما، چرا عشق رو بد می دونیم؟ از

بیشتر بخوانید