گُه!

صدام …
خیلی گُهی که بهترین باباهای دنیا رو توی جنگت شهید کردی …
اونا همیشه پیشِ مان !

بیشتر بخوانید