من کیستم؟

به نظر شما بنده کدامیک از دوستان
هستم؟لطفاً شماره بگویید (به انحلال سمپاد مربوط نیست انگار !)

بیشتر بخوانید
hsl,aowdj

اصولاً بر این فکر بودم که اسم ها، با شخصیت ها خیلی جور در می آیند !
البته نمی دانم که اسم است که روی شخصیت یارو تأثیر می گذارد و یا اخلاقی که از آن شخص می بینیم اسمش را تحث تأثیر قرار می

بیشتر بخوانید