آن چه برای سمپاد نوشته شده است – 5

در این پست، لینک مطالب و قسمت کوتاهی از مطلب گذاشته شده است. برای خواندن کامل مطلب ، بر روی لینک ها کلیک کنید.

1- سنگی بر گوری (یک نامه ی شدید الحن به رضا امیرخانی)

* مطلب دوبخش است. بخش اول

بیشتر بخوانید