آی ای کوه …

” آی ای کوه …
می دانی منم … ؟
دانی کیم …؟
من کوهم …
من دریام …
من دشتم …
من ستاره ام …
من بهاره ام …
من ترانه ای عاشقانه ام ”
————————————————-
0 – سایت در حالت خوبیه … محمد

بیشتر بخوانید
چند نکته قابل توجه اعضای محترم !

1. به دنبال کارهای کارت ملی هستم. باید 250 تا تک تومنی به حساب واریز کنم. آخه 250 تومن دیگه چیه که آدم به خاطرش بره بانک ؟ بعدش 2 ساعت صف وایسته آخرش هم اعصابش خراب بشه بزاره بره. بابا چرا ملت رو شکنجه

بیشتر بخوانید