کتاب‌های کنکوریتون رو دور نندازید!

میدونم همتون کلی کتاب دارید که برای کنکور خریدید. کلی هزینه کردید واسشون. خیلی‌هاشون رو خوندید بعضی‌ها رو نخوندید. بعد کنکور ۴ حالت وجود داره
۱. کتاب‌هاتون رو دور میندازید
۲. کتاب‌هاتون رو انبار میکنید
۳. کتاب‌هاتون رو میفروشید
۴. کتاب‌هاتون رو میدید به یک

بیشتر بخوانید
این چیزِ خوب که همه دوستش دارن, ولی کو مرد عمل!

اولین مشکلش وجود نداشتن فرهنگشه. از این آدما نیستم که همش معتقد باشم تو ایران فرهنگ هیچ کدوم از چیزای مثبت, نیست. ولی این یکی واقعاً نیست.

بیشتر بخوانید