پرونده تحلیلی عیارآنلاین : سمپاد و سمپادی که نیست

خبرگزاری تحلیلی عیارآنلاین در پرونده جدید خودش ویژه نامه راجع به سمپاد منتشر کرده است که مجموعه ای از مصاحبه ها و تحلیل ها با تعدادی از مسئولین و سمپادی های سابق است.
در صورت علاقه می توانید فایل کامل این ویژه نامه در

بیشتر بخوانید