فعالیت مجدد سایت NODET. اخلاقی یا غیراخلاقی؟

سایت nodet.net را که حتما یادتان هست. نشر سمپاد هم که یادتان هست دیگه؟ سایت Nodet در زمان ریاست آقای اژه ای تاسیس شد و برای سمپاد استفاده میشد. نشر سمپاد هم همان زمان تاسیس شد و کتاب‌های آقای اژه ای و کتابای تکمیلی و

بیشتر بخوانید