سمپادوفوبیا یا ترس ناخودآگاه از بیان گذشته سمپادی

دوستان سمپادی زیادی داشته ام. همین الان که در خارج از ایران ساکن هستم، در میان دوستانم به صورت اتفاقی دوستان سمپادی زیادی پیدا می شوند و حتی به شوخی بعضی وقت ها میگویند که بیاید انجمن سمپادی های کانادا رو تاسیس کنیم.
سمپادی ها

بیشتر بخوانید