مدرسه ما

از پیچ کوچه که می‌گذری، صدای بلند و شاد خنده‌هایشان که تا این سر خیابان می‌آید، دلت را می‌لرزاند. بغض، گلویت و اشک، چشمانت را پر می‌کند، سر تا پایت داغ می‌شود، چرا تمام شد؟ دوست داشتی هنوز هم قاطی بچه‌ها در حیاط شلوغ ساختمان

بیشتر بخوانید
عشق

نزدیک شش سال داشت  که برای بار اول عاشق شد
عاشق مداد رنگی نارنجی اش!
روزها گذشت
خودکار را که دید ، مداد رنگی را فراموش کرد
مداد رنگی جایی در انتهای کشو خاک خورد
و گریست
یزرگتر شده بود که یک روز
جادوی روان

بیشتر بخوانید
یادش بیاورید که دوستش داریم

فریدون جیرانی
ننویسید: «جیرانی تو از ما نیستی.» بنویسید: «آقای جیرانی! یادت هست؟ “قرمز” را به یاد داری؟ آنجا که فروتن را به زیباترین بازی هایش گرفتی و همینطور تهرانی را؛ یادت هست؟ من یادم هست. من اصلن تو را با آن روزها می شناسم؛

بیشتر بخوانید
جشنواره ملی ایده های برتر

جشنواره ملی ایده‌های بر‌تر شروع به کار کرده. کلیه مراحل ثبت نام و ثبت ایده اینترنتی انجام می‌شه. بیشتر از یک ایده هم می‌شه ثبت کرد. شما هم شرکت کنید. از مطرح کردن ایده هاتون نترسید و فکر نکنید کسانی که در

بیشتر بخوانید