شما پلوتو را جا انداخته‌اید!

امروز داشتم از سر بیکاری و بی حوصلگی بعد از امتحان stumble می‌کردم به این مطلب در ضمینه‌ی نجوم برخوردم! نامه هایی است از طرف بچه‌های کلاس‌های اول دوم و سوم دبستان های آمریکا در مورد ماجراهای پلوتو و سیاره بودن یا نبودن اون.
نامه

بیشتر بخوانید