ناله

شب است و شب ، و سایه ها
و جغدها
خرابه ها
میان این سیاهه ها
فقط توئی پناه من …
می خواستم بنویسم ، از چیزها! از سمپادیا! از دوستای قدیمیه رفته و جدیدیه آمده! یادم افتاد شریعتی گفته بود ” تا کی ناله

بیشتر بخوانید
دروغ

دروغ مثل اپراتور مشتق بر یک چند جمله ای عمل می کنه ، که با هربار گفتنش ، یک درجه از اعتبار و توان و عیار دروغگو کم میشه .
و وای از آن روز که دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشته باشه

بیشتر بخوانید
لجبازي..

اين پست فقط يك انتقاد است؛ از خودمان كه شايد ديگر از ما گذشت و از شما كه اكنون مي توانيد اين وضعيت را اصلاح كنيد.
چند روز پيش با يكي از دوستان دور، كه دانش آموخته علامه حلي است صحبت مي كردم. او مي

بیشتر بخوانید