نیلوفر

ای حدیث زندگی از تو میخونم بدون
از جدایی ها نخون لحظه ای با من بمون
رنگ عشق من تویی ساز و اوازم تویی
تو مسیر زندگی اوج پروازم تویی
توی باغ سبز دل غنچه ناز منی
توی شعر بی کسی راز و همراز منی
بیشتر بخوانید